Nyanställd säljare

MS Sport har det stora nöjet att presentera vår senaste medarbetare.

Vårt samarbete med tävlingscyklisten Jesper Andersson tar nu ytterligare ett utvecklingssteg. 

Jesper, som tävlar i mountainbike och även varit sponsrad av oss, är sedan den 1:oktober 2012 anställd som säljare i MS Sport.

Jespers uppgift blir att marknadsföra och sälja våra varumärken hos framförallt cykelhandlare i södra Sverige.

Att denna uppgift kommer passa honom mycket väl, är vi helt övertygade om.

Jesper har en stor erfarenhet av denna sport och därigenom även en mycket god produktkännedom.

Jespers brinnande  intresse för cykling kommer också vara våra cykelhandlare till godo, då han kan bistå med både värdefulla tips och råd.